Sbírka byla úspěšná! „Tužka pro Sašu“ byla předána.

V rámci mentoringových programů, které TOTEM, z.s. realizuje 15 let pro Plzeňský region, se od července 2014 staráme o chlapce (16 let), který je po těžké autonehodě již 6 let postižený kvadruplegií a je v dlouhodobé nemocniční péči. Saša je mentálně zcela v pořádku a rodina se s velkým nasazením stará o základní každodenní kontakt, nicméně další sociální kontakty jsou minimální. Po výzvě lékařů z FN Plzeň jsme připravili individuální plán a vybrali dobrovolníka Jáchyma, který začal okamžitě s chlapcem pracovat. Kromě témat přírodovědných, historických, matematických, která chlapce zajímají, sdílejí i běžná témata života 16letého mladého muže. Velký zájem Saša projevil o počítačové technologie. Jáchym ho naučil porozumět a s dopomocí využívat kromě běžné komunikace na sociálních sítích i řízené imaginace z Youtube, strategické hry apod. Jako velký problém jsme všichni vnímali závislost, že Saša počítač musí ovládat s dopomocí a z toho plynoucí časové omezení možnosti využívání počítače.

V rámci dobrovolnických supervizí jsme se rozhodli, že zkusíme pro Sašu z různých zdrojů získat finance na alternativní ovládání počítače tak, aby ho mohl využívat bez závislosti na druhých lidech. Pracovně jsme si celou akci nazvali „Tužka pro Sašu“. Vstoupili jsme do kontaktu s Nadací Spektra, která vyzkoušela vhodnou technologii pro samostatné ovládání počítače. A od září 2015 jsme začali získávat dohromady potřebnou částku, která činila cca 40 000 Kč.

predani

VČEREJŠÍ DEN 15. 6. 2016 BYL PRO VŠECHNY Z NÁS, KTEŘÍ JSME SE DO PROJEKTU „TUŽKA PRO SAŠU“ ZAPOJILI, SKVĚLÝM ZAVRŠENÍM DESETIMĚSÍČNÍ CESTY. PŘEDALI JSME ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCŮ FN A TĚCH, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA ZAKOUPENÍ TECHNOLOGIE, SAŠOVI VELIKÝ DÁREK:

„KŘÍDLA A SVOBODU, KDYKOLI SI OTEVŘÍT DVEŘE DO SVĚTA ZA ZDMI NEMOCNICE“.

Veliký dík patří všem, kteří přispěli:
Call centrum ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. – věnovali výtěžek z vánočního bazárku
Hotel IBIS, s.r.o. Plzeň – část sponzorského daru pro podporu mentoringových programů
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 – studentské příspěvky
Byznys breakfest – účastnické příspěvky
Honoráře účinkujících v reportáži Klíč /ČT1
Děti ze ZŠ Trnová u Plzně – sběr plastových víček
Dobrovolnická sbírka – Tour For The Beer

V rámci svých dalších návštěv bude Jáchym učit Sašu ovládat alternativní počítačovou myš, rozvíjet dovednost práce na počítači, internetu, hledat různé formy využívání počítačových technologií. V TOTEMu teď hledáme i dalšího dobrovolníka, který se bude se Sašou věnovat rozvoji odbornějších IT dovedností. Věříme, že díky přístroji Saša získá samostatnost, bude moci samostatně komunikovat s vnějším světem, hrát rozvojové a strategické hry a v ideálním případě časem být i ekonomicky aktivní.

Zdroj: FB – Totem

Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *